Dự án Mario Starlight Uông Bí

Dự án Mario Starlight Uông Bí nằm trên QL18, cận kề các khu công nghiệp “tỷ đô” thuận tiện kết nối tới trung tâm Kinh tế – chính trị – vui chơi giải trí của thành phố. Số lượng sản phẩm hữu hạn, cơ cấu tổng giá hợp lý. Cơ hội đầu tư dành cho nhà đầu tư thông thái với tiềm năng tăng giá đột biến.

Đọc tiếp